Wat is MiLa Start’78

MiLa staat voor midden- en lange afstand hardlopen. MiLa Start’78 is de trainingsgroep voor atleten van AV Start’78 die zich richt op het hardlopen van afstanden langer dan 400 meter. Alle atleten vanaf de D-junioren  die zich willen richten op het hardlopen zijn welkom om mee te trainen.

We trainen volgens het Meerjarenplan MiLa van de Atletiekunie, dit plan is opgesteld door Honoré Hoedt met als doel om atleten geleidelijk toe te laten groeien naar hun seniorentijd zodat ze daar op hun sterkst kunnen presteren. Dit betekent dat we op dinsdag en donderdag zoveel mogelijk op relatief lage intensiteit trainen vooral gericht op het verbeteren van de aerobe systemen. Wekelijks vindt er een sprinttraining plaats, hierbij wordt er anaeroob alactisch getraind, dit betekent op volle snelheid maar wel kort (maximaal 60 meter voor de oudste junioren en senioren) en met lange rust.